Δευτέρα, Σεπτέμβριος 20, 2021

Βιογραφικό

Η ένωση εκπαιδευτών Οδηγών,ιδρύθηκε το 1955 στην Αθήνα και αποτελεί το πρώτο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου.

Με τις αποφάσεις που έχουν παρθεί στις γενικές συνελεύσεις και τα Δ .Σ. αλλά και με τς μακροχρόνιες δράσεις της έχει συμβάλει αποτελεσματικά, στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Στόχοι της είναι, η μελέτη,η υποστήριξη και η προαγωγή των οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

Η κοινή προσπάθεια είναι η ανάδειξη της Ένωσης Οδηγών και η ηθική εξύψωση των μελών της. Στους στόχους της είναι η αλληλοβοήθεια των μελών της σε κρίσιμα ζητήματα, αλλά και η φροντίδα για την εξύψωση και την κατοχύρωση του επαγγέλματος τους.

Επίσης η επίλυση με Νόμιμες διαδικασίες, των εκάστοτε επαγγελματικών ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της ένωσης και φυσικά η επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές και ειδικότερα η επικοινωνία και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Μεταφορών, και φυσικά με την περιφέρεια για την εξεύρεση και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων, σχετικά με την πρόοδο και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης.

Η ένωση εκπροσωπείται από το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που είναι η πανελλήνια ομοσπονδία Εκπαιδευτών οδηγών που ανήκει στη ΓΣΕΒΕΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρός Πουλιασης Νικόλαος
  • Α Αντιπρόεδρος Ταμβακίδης Αλέξανδρος
  • Β Αντιπρόεδρος Μπάστας Θεόδωρος
  • Γεν. Γραμματέας Κίμων Λογοθέτης
  • Ταμίας Παπαγιαννίδης Κωνσταντίνος
  • Αν Γεν Γραμματέας Μαλταμπε Δέσποινα
  • Μέλος ΔΣ Κάνδιας Κοσμάς
  • Μέλος ΔΣ Παπαγιαννίδης Γεώργιος
  • Μέλος ΔΣ Σιδερας Διονύσιος
  • Νομικός σύμβουλος Αργυρίου Ευστάθιος

(Εκπρόσωπος τύπου & επικοινωνίας Κίμων Λογοθέτης)

Διεύθυνση

Θουκυδίδου 2, Χολαργός 15561
enekpa.gr@gmail.com