Ταξίδι πίσω στο χρόνο στην Ένωση Εκπαιδευτών Αθήνας
Από το αρχείο της Ένωσης Εκπαιδευτών Αθήνας σας παραθέτουμε σπάνιο ιστορικό αρχείο με γεγονότα και ειδήσεις από το μακρινό 1955 που είναι και το έτος ίδρυσης της Ένωσης.Μέρος του αρχείου είναι το πρώτο
καταστατικό και τα πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα «εκπαιδευτής»,καθώς επίσης και η ταύτιση των θεμάτων που αφορούσαν τον κλάδο από την δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα.Στο ιστορικό αρχείο,μεταξύ άλλων, υπάρχει ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Κ.Κωνσταντίνου Καραμανλή τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας,για την συνεργασία του κλάδου με την πολιτική ηγεσία,επιστολές προς το Υ.Μ.Ε,απαντήσεις Υπουργών και Υφυπουργών σε διάφορα ζητήματα εκπαίδευσης.
Για να ταξιδέψετε με τη χρονομηχανή στο παρελθόν,σας παραθέτουμε το παρακάτω υλικό: